Tjänar vi på att vara oärliga?

”I'm dishonest, and a dishonest man you can always trust to be dishonest. - Captain Jack Sparrow


Folk gillar att betrakta sig själva som ärliga... men oärlighet lönar sig om man ska tro på beteendeekonomi forskarna Dan Ariely, Nina Mazar och On Amir (2009). 

Varje år förlorar den amerikanska handelsindustri ca 24 miljarder dollar på ”wardrobing” . Men den största kostnaden på 600 miljarder dollar beräknas bero på anställda som stjäl och begår bedrägerier (Mazar, Amir & Ariely, 2009).

Hur kommer det sig att vi är oärliga?

Man har länge inom ekonomin använt sig av en rationell modell med det fiffiga smeknamnet--> Homo Economicus för att förklara människors själviskhet. När du passerar en bensinstation kommer tre aspekter att komma i fokus enligt teorin. 1- den förväntade mängden pengar du kan vinna på att råna stället. 2- sannolikheten att du åker fast och 3- strafflängden du riskerar att få. På basis av dessa tre fattar du sedan ett beslut som maximerar dina intressen... därav är summan av kardemumman att människor är ärliga eller oärliga endast i den mån de tjänar på det.

Från ett psykologisk perspektiv spelar även socialisering en viktig roll när det kommer till våra beslut. Människor brukar internalisera de normer och värderingar som finns i samhället de lever i och använder sedan de som internkompass för att styra sitt beteende. När man upplever att man beter sig i linje med dessa värderingar upplever man en inre positiv belöning medan en brytning med dessa leder till inre ”bestraffning”.

Hur kan vi anse oss själva vara ärliga när vi beter oss oärligt?

Mazar, Amir & Ariely (2009) föreslår att en sammansmältning av Homo economicus & internalisering för att svara på frågan... De hävdar att våra handlingar beror på både externa (ekonomiska) och interna belöningar. Med hjälp ett handfull experiment har de kommit fram till att människor beter sig tillräckligt ohederligt för att göra vinst samtidigt som de är ärliga nog så att inbilla sig själva om att de har behållit sin integritet.

Människor som tänker högt om sig själva vad gäller ärlighet använder sig av diverse mekanismer för att tillåta sig ingå i en begränsad mängd av oärlighet, och samtidigt behålla en positiv självbild. Det är främst två mekanismer som bibehåller en sådan självbild: ouppmärksamhet till moraliska normer och flexibel kategorisering. Flexibel kategorisering (eller categorization malleability) innebär att människor rationaliserar sitt beteende så att det inte leder till inre ”bestraffning”, vilket bidrar till att de kan bibehålla en positiv självbild. Med andra ord finns det acceptabel oärlighet som kontrolleras av hur väl man kan rationalisera den för sig själv.

Referens:
Mazar, N.,  Amir, O., & Ariely, D. (2009). The Dishonesty of Honest People: A Theory
of Self-Concept Maintenance. Journal of Marketing Research. Vol XVL, 633–644

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

HJÄRNGODIS

Hej kära läsare, tack för att du besöker bloggen! Du missar väl inte att dela dina favorit texter! Är du nyfiken på ännu mer psykologi - klicka på nästa för att ladda fler inlägg. Lämna gärna en kommentar om det finns ett särskilt ämne du är intresserad av. Till höger hittar du de senaste texterna samt inlägg som dyker upp slumpartad. Sharing is caring ;)

Senaste

recentposts

Slumpartad

randomposts