Älskar du dina saker för mycket? Det kan bero på att ingen älskar dig!

Fyller vi tomrummet av kärlek med materiella ägodelar? Denna fråga ställde en nyfiken forskare, som undrade om det fanns något samband mellan hur mycket man värdera sina ägodelar i relation till hur älskad och säker man känner sig. 
Han delade in 185 deltagare, med medelålder på 35 år,  i två grupper. Den ena gruppen ombads tänka på ett minne där de kände sig stöttade och omhändertagna av personer som de upplevde älskade dem medan den andra gruppen fick tänka på ett roligt minne då de åt på en restaurang. Därefter tillfrågades grupperna att värdera kostnaden av sina sänglakan. Gruppen som fick minnas ett bra restaurang minne värderade kostnaden av sina lakan runt 173.30 dollar medan gruppen som fick minnas ett "kärleksfullt" minne värderade sina lakan runt cirka 33.38 dollar. Det är en markant skillnad. 
Forskaren skriver: 
“People value possessions, in part, because they afford a sense of protection, insurance, and comfort. But... if people already have a feeling of being loved and accepted by others, which also can provide a sense of protection, insurance and comfort, those possessions decrease in value.” 
Han följde upp studien med fler experiment, för att försäkra sig om att han inte råkade få in alla med dyra lakan i samma grupp, och fann liknande resultat - Personer som känner sig älskade värderar sina materiella saker mindre än de som inte gör det. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

HJÄRNGODIS

Hej kära läsare, tack för att du besöker bloggen! Du missar väl inte att dela dina favorit texter! Är du nyfiken på ännu mer psykologi - klicka på nästa för att ladda fler inlägg. Lämna gärna en kommentar om det finns ett särskilt ämne du är intresserad av. Till höger hittar du de senaste texterna samt inlägg som dyker upp slumpartad. Sharing is caring ;)

Senaste

recentposts

Slumpartad

randomposts