För att lyckas som ledare krävs 3 typer av intelligens!

Vad gör en ledare framgångsrik? Enligt Goleman (1998) och Riggio, Murphy och Pirozolo (2002) är det tre slags intelligens som en ledare bör ha: IQ, EQ och SQ.

IQ
Man har funnit ett visst samband mellan en god IQ som är lite över genomsnittet och framgång som ledare, men sambandet är inte väldigt stark.


EQ
Emotionell intelligens (EQ) har däremot blivit en alltmer populär term när det kommer till att beskriva förmågan till känslokännedom hos en själv och andra. Det relateras till förmågan att bygga nya/behålla goda relationer på sitt arbete, att kunna kontrollera sitt emotionella beteende, samt uppvisa korrekt lämplig känslouttryck. Ledare som saknar god EQ tenderar att få vredesutbrott på jobbet och/eller avvisa lojala och hängivna arbetare.

SQ
Social intelligens (SQ) handlar om förmågan att förstå sociala situationer, relationer och att veta hur man ska agera i en viss situation. SQ har inte fått lika mycket uppmärksamhet som de andra två typerna av intelligens, men forskning pekar på att det kan vara den allra viktigaste formen av intelligens när kommer till framgång som ledare.

Referenser:
Goleman, D. (1998). Working With Emotional Intelligence. New York: Bantam.
Riggio, R.E., Murphy, S.E., & Pirozzolo, F.J. (Eds.), (2002). Multiple Intelligences and Leadership. New York: Taylor & Francis

Relaterade inlägg:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

HJÄRNGODIS

Hej kära läsare, tack för att du besöker bloggen! Du missar väl inte att dela dina favorit texter! Är du nyfiken på ännu mer psykologi - klicka på nästa för att ladda fler inlägg. Lämna gärna en kommentar om det finns ett särskilt ämne du är intresserad av. Till höger hittar du de senaste texterna samt inlägg som dyker upp slumpartad. Sharing is caring ;)

Senaste

recentposts

Slumpartad

randomposts