Låt inte dina omständigheter förvandla dig till ett offer

Reject your sense of injury and the injury itself disappears.
-- Marcus Aurelius

Ta kontroll över ditt liv istället för att låta saker bara "hända", skriver Robert Firestones i en artikel publicerat i Psychology Today. Han hävdar att personer som accepterar en offerroll gör det pga en osäkerhet kring hur de ska hantera sin ilska. De brukar misstolka andras ansiktsuttryck och tro att personer i omgivningen har "onda" avsikter. Denna ilska omvandlas sedan till frustration och stress, man misstror andra och undviker kontakt/relationer pga rädsla för att bli sårad.
Personer som brukar känna sig som offer brukar uppleva att de utsätts för olika händelser  och känner sig oförmögna till att påverka eller förändra sin situation. De lever enligt tron att världen bör vara "rättvis", vilket är enligt Firestone ett barnsligt sätt att tänka. Man skyller sin nuvarande situation på den tidiga barndomen och misslyckas med att inse att man som vuxen har större förmåga till förändring och påverkan.

Man kan förändra detta negativa tankesätt genom att träna sig i att identifiera kritiska inre röster som uppmanar till en offerroll. Detta innebär att undvika tankar som "Det är inte rättvist", "Jag förtjänar inte det här", "Ingen bryr sig om mig" "Ingen lägger märke till hur mycket jobb jag lägger ner" - Sådana tankar leder till passivitet, ältande och känslor av hjälplöshet enligt Firestone.

För att lyckas ta sig ur det här, behöver man acceptera att ilska är en enkel, irrationell emotionell respons till en frustration som inte behöver bli rättfärdigad. Det är Okey att känna det. Firestoone hävdar att när personer försöker rationalisera sin ilska leder det ofta till att de anammar en offerroll. Man måste sluta med att tänka att andra har skyldigheter gentemot en som de måste uppfylla. Han skriver:
It is more adaptive to accept the idea that the world does not owe them anything—neither a living or happiness or nice surroundings. Taking the victimized position that one is entitled to something better contributes to feelings of being cheated that, in turn, exacerbate a sense of helplessness and impotent rage.
Han rekommenderar istället att man ser över hur de egna handlingarna kan ha bidragit till en viss situation och utforska hur man kan med framtida handlingar skapa förändring. 

1 kommentar:

  1. all of us have some problems with our personal lives but we have to find some strength to cope with it!

    SvaraRadera

HJÄRNGODIS

Hej kära läsare, tack för att du besöker bloggen! Du missar väl inte att dela dina favorit texter! Är du nyfiken på ännu mer psykologi - klicka på nästa för att ladda fler inlägg. Lämna gärna en kommentar om det finns ett särskilt ämne du är intresserad av. Till höger hittar du de senaste texterna samt inlägg som dyker upp slumpartad. Sharing is caring ;)

Senaste

recentposts

Slumpartad

randomposts